Online booking

Комплексные программы заботы о здоровье зубов и ротовой полости (Чекапы)

Стоматологический чекап включает в себя программу, необходимую для оценки состояния здоровья зубов и ротовой полости ...

Азбука пациента

Мы хотели бы помочь нашим пациентам, посетителям нашего сайта разобраться в специальных медицинских терминах, которые ...

Թիվ 8 ստոմատոլոգիական կլինիկա   դառնում է ավելի հասանելի բոլոր հիվանդներին.

Ուստի մեր մասնագետները մ իավորվել են օգնելու Վոլգոգրադի մարզից և մեր երկրից հեռու ապրող մարդկանց. ...

Stomatoloji Klinika №8 bütün xəstələr üçün daha əlçatan olur.

Hər gün xəstələr yalnız Rusiyadan deyil, dünyanın müxtəlif ölkələrindən də kömək üçün bizə müraciət edirlər . ...

Dental Clinic No. 8 becomes more accessible to all patients .

Therefore, our specialists have united to help people living far beyond the Volgograd region and ...

График приема граждан в комитете здравоохранения Волгоградской области

График приема граждан Комитетом здравоохранения Волгоградской области и заместителей председателя (400119, Волгоград, ул. Туркменская,6) Дни ...

План корпоративной программы

План корпоративной программы укрепления здоровья сотрудников “Здоровье на рабочем месте” Уважаемые пациенты! Информируем о плане ...

Правила

Правила поведения пациента и его представителей в ГАУЗ “Стоматологическая поликлиника № 8”. Эти правила разработаны ...

Правила подготовки к исследованиям

Подготовка к рентгенологическим исследованиям Для проведения визиографии, ортопантомограммы и конусно-лучевой компьютерной томографии не требуется особенной ...

Перечень лекарств по программе бесплатной мед.помощи

О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Волгоградской области на 2023 ...

To Top