Online booking

Поиск

🍏Любите яблоки? А что если они могут нанести вред вашим зубам?🍎

Давайте разбираться в нашей рубрике: «#МифилиПравда_СП8 » ❎ 🦷✅ Для начало надо понять, что яблоки ...

Թիվ 8 ստոմատոլոգիական կլինիկա   դառնում է ավելի հասանելի բոլոր հիվանդներին.

Ուստի մեր մասնագետները մ իավորվել են օգնելու Վոլգոգրադի մարզից և մեր երկրից հեռու ապրող մարդկանց. ...

Stomatoloji Klinika №8 bütün xəstələr üçün daha əlçatan olur.

Hər gün xəstələr yalnız Rusiyadan deyil, dünyanın müxtəlif ölkələrindən də kömək üçün bizə müraciət edirlər . ...

Dental Clinic No. 8 becomes more accessible to all patients .

Therefore, our specialists have united to help people living far beyond the Volgograd region and ...

Наша миссия и ценности

Наша миссия : Пятидесятилетний опыт работы в сфере стоматологии позволил нам определить свою миссию. Она ...

9

...

8

...

25 июля – День зубного техника!🦷⚙️

Праздник появился в начале 2000-х годов как день, когда многие специалисты после окончания медицинских учебных ...

To Top